czwartek, 21 października 2021

Jak sprawdzić firmę? Jak sprawdzić czy osoba prowadzi działalność? Jak sprawdzić czy ktoś występuje w spółce?

  • sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych i adresowych
  • zweryfikowanie danych podmiotu gospodarczego (nazwa, siedziba, REGON, NIP, siedziba, oddziały, właściciel, wspólnicy, członkowie zarządu, rada nadzorcza, protokolanci, pełnomocnicy)
  • analiza wiarygodności firmy, ocena wiarygodności partnerów biznesowych, weryfikacja kontrahenta, ocena ryzyka współpracy
  • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa
  • sprawdzenie osoby fizycznej w rejestrach CEIDG oraz KRS (prowadzenie działalności gospodarczej, występowanie w spółkach cywilnych, pełnione funkcje i zajmowane stanowiska w Krajowym Rejestrze Sądowym)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz