wtorek, 4 maja 2021

Wywiad gospodarczy Warszawa, Wywiadownia gospodarcza, Jak sprawdzić kontrahenta, Weryfikacja wiarygodności, Jak sprawdzić firmę

 Jak sprawdzić kontrahenta? Jak sprawdzić firmę? 


weryfikacja kontrahenta

sprawdzenie wiarygodności kontrahenta

analiza wiarygodności firmy

ocena wiarygodności partnerów biznesowych

weryfikacja partnera biznesowego

badanie reputacji firmy

sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, adresowych, kontaktowych

zweryfikowanie danych podmiotu gospodarczego

aktualny status działalności podmiotu

analiza danych rejestrowych firmy: nazwa, siedziba oraz oddziały firmy, data założenia firmy, REGON, NIP, KRS, GUS, CEIDG, dane właściciela, wspólników, członków zarządu, rady nadzorczej, protokolantów, pełnomocników, PKD rejestrowe

badanie autentyczności i wiarygodności dokumentów

analiza i weryfikacja historii zawodowej danej osoby

przegląd przebiegu dotychczasowej historii przedsiębiorstwa

zbadanie zadłużenia: rejestry zadłużeń finansowych, rejestry urzędowe, giełdy wierzytelności,  rejestry komercyjne,   rejestry upadłościowe

sprawozdanie sytuacji finansowo – majątkowej

wywiad gospodarczy

windykacja należności

wywiad środowiskowy w miejscu siedziby firmy


https://www.detektywdlabiznesu.pl/