piątek, 2 stycznia 2015

Misja naszej firmy

Firma Business Safety Agency powstała aby chronić bezpieczeństwo każdego przedsiębiorcy zarówno w zakresie jego środowiska zewnętrznego jak i wewnętrznego. Agencja detektywistyczna Business Safety Agency wykonuje zlecenia w sferze przeciwdziałania oraz zwalczania nieprawidłowości gospodarczych. Detektyw oferuje szereg działań w zwalczaniu zagrożeń związanych z nieuczciwą konkurencją, wykradaniem danych, działaniem na szkodę przedsiębiorstwa czy weryfikacji osób które chcą współpracować z dana firmą. Nasze usługi detektywistyczne kierujemy do podmiotów gospodarczych i proponujemy rozwiązania według obowiązujących norm prawnych przy zachowaniu najwyższych standardów. Prywatny detektyw jest do Państwa dyspozycji zarówno jako doradca jak i ekspert, który wdroży odpowiednie działania adekwatne do istniejącego zagrożenia.
Agencja detektywistyczna Business Safety Agency została powołana przez detektywów, którzy mają doświadczenie w zagadnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ochrony informacji oraz problemów bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstwa. Nasi detektywi dostali uprawnienia na działalność detektywistyczną w czasach gdy zawód ów nie był jeszcze "uwolniony". Egzamin polegał na sprawdzeniu wiadomości kandydata z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów, jakie obowiązują Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, Straż Graniczną, Agencję Wywiadu, a także ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji tajnych a także sprawdzał znajomość prawa karnego i cywilnego, kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii i psychologii sądowej. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej przed komisją egzaminacyjną, która mogła zadawać nieograniczoną liczbę pytań.