poniedziałek, 4 maja 2015

Skutki współpracy z nieuczciwym detektywem

STRATA PIENIĘDZY. 
Generalnie, detektyw bez uprawnień, najczęściej po pobraniu zaliczki nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do wykonania zlecenia. Kontakt z z nim staje się utrudniony, np. taka osoba przestaje odbierać telefon czy odpowiadać na maile. 

BRAK WARTOŚCIOWEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO.
Jeżeli dane dotyczące sprawy zostały uzyskane przez osobę nieuprawnioną, nie mogą być one wykorzystane w sądzie i przed organami ścigania. Osoba bez licencji detektywa nie może być przesłuchiwana w sprawie przed sądem. Jeżeli Klient wykorzysta nielegalnie zdobyte informacje, naraża się na postępowanie karne i powództwo cywilne.

BRAK  MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA ROSZCZEŃ.
W przypadku kiedy nie mamy podpisanej umowy, nie mamy podstaw do wniesienia reklamacji na usługę. Brak potwierdzenia wpłaty zaliczki uniemożliwia żądanie jej zwrotu.


Jak rozpoznać nieuczciwego detektywa?


  • Brak pełnych danych teleadresowych; np. podany jest tylko numer telefonu i adres e-mail
  • Brak możliwości spotkania się i omówienia problemu w biurze agencji detektywistycznej
  • Detektyw nie jest w stanie przedstawić dokumentów uprawniających go do wykonywania zawodu, tj.: licencja detektywa, wpis do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  • Przy przekazaniu zlecenia brak podpisanej umowy, w której dokładnie są określone zasady i zakres współpracy z detektywem, a  także warunki wynagrodzenia
  • Brak potwierdzenia wpłaconych kwot na wykonanie zlecenia
  • Wyjątkowo niska cena w porównaniu do stawek rynkowych na poszczególne usługi