czwartek, 21 października 2021

Prywatny detektyw Warszawa, Usługi detektywistyczne, Biuro detektywistyczne, Wykrywanie podsłuchów, Wywiad gospodarczy, sprawdzenie firmy, sprawdzenie nieruchomości,

Jak sprawdzić firmę? Jak sprawdzić czy osoba prowadzi działalność? Jak sprawdzić czy ktoś występuje w spółce?

  • sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych i adresowych
  • zweryfikowanie danych podmiotu gospodarczego (nazwa, siedziba, REGON, NIP, siedziba, oddziały, właściciel, wspólnicy, członkowie zarządu, rada nadzorcza, protokolanci, pełnomocnicy)
  • analiza wiarygodności firmy, ocena wiarygodności partnerów biznesowych, weryfikacja kontrahenta, ocena ryzyka współpracy
  • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa
  • sprawdzenie osoby fizycznej w rejestrach CEIDG oraz KRS (prowadzenie działalności gospodarczej, występowanie w spółkach cywilnych, pełnione funkcje i zajmowane stanowiska w Krajowym Rejestrze Sądowym)
środa, 6 października 2021

Prywatny detektyw Warszawa, Ustalenie majątku, Czy detektyw znajdzie majątek, Ustalenie nieruchomości u detektywa, Ustalenie miejsca zamieszkania, Prywatny detektyw forum

 

Ustalenie majątku

 

ustalenie majątku, poszukiwanie majątku

badanie stanu majątkowego, ocena sytuacji ekonomicznej

sprawdzenie nieruchomości: domy, mieszkania, lokale

sprawdzenie nieruchomości zbytych w ciągu ostatnich 5 lat

sprawdzenie ruchomości: pojazdy, maszyny

zbadanie zadłużenia: rejestry zadłużeń finansowych, rejestry urzędowe, giełdy wierzytelności, rejestry komercyjne,   rejestry upadłościowe

windykacja należności

ustalenie miejsca pracy, źródła utrzymania lub zarobkowania

ustalenie czy dana osoba prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą

ustalenie czy dana osoba występuje lub występowała w spółkach prawa handlowego

sprawdzenie danych osobowych

sprawdzenie danych rejestrowych firmy

ustalenie powiązań biznesowych

wywiad gospodarczy

ustalenie miejsca zamieszkania lub zameldowania

ustalenie miejsca przebywania

ustalenie miejsca pracy

ustalenie adresu korespondencyjnego

weryfikacja kontrahenta

wywiad środowiskowy

obserwacja osób, obserwacja miejsc

#prywatnydetektywwarszawa #ustaleniemajątku #windykacja #obserwacjadetektywa #sprawdzenienieruchomości #ustaleniemiejscazamieszkania #poszukiwaniedłużnikahttps://detektywdlabiznesu.pl/oferta/ustalenie-majatku/

Business Safety Agency Sp z o o

wtorek, 4 maja 2021

Wywiad gospodarczy Warszawa, Wywiadownia gospodarcza, Jak sprawdzić kontrahenta, Weryfikacja wiarygodności, Jak sprawdzić firmę

 Jak sprawdzić kontrahenta? Jak sprawdzić firmę? 


weryfikacja kontrahenta

sprawdzenie wiarygodności kontrahenta

analiza wiarygodności firmy

ocena wiarygodności partnerów biznesowych

weryfikacja partnera biznesowego

badanie reputacji firmy

sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, adresowych, kontaktowych

zweryfikowanie danych podmiotu gospodarczego

aktualny status działalności podmiotu

analiza danych rejestrowych firmy: nazwa, siedziba oraz oddziały firmy, data założenia firmy, REGON, NIP, KRS, GUS, CEIDG, dane właściciela, wspólników, członków zarządu, rady nadzorczej, protokolantów, pełnomocników, PKD rejestrowe

badanie autentyczności i wiarygodności dokumentów

analiza i weryfikacja historii zawodowej danej osoby

przegląd przebiegu dotychczasowej historii przedsiębiorstwa

zbadanie zadłużenia: rejestry zadłużeń finansowych, rejestry urzędowe, giełdy wierzytelności,  rejestry komercyjne,   rejestry upadłościowe

sprawozdanie sytuacji finansowo – majątkowej

wywiad gospodarczy

windykacja należności

wywiad środowiskowy w miejscu siedziby firmy


https://www.detektywdlabiznesu.pl/


środa, 24 marca 2021

Wykrywanie podsłuchów Warszawa, wykrywanie podsłuchów detektyw, agencja detektywistyczna wykrywanie podsłuchów, sprawdzenia antypodsłuchowe, sprawdzenie podsłuchów

 

Usługi detektywistyczne:

·        wykrywanie urządzeń podsłuchowych, wykrywanie podsłuchów

·        wykrywanie i lokalizacja narzędzi szpiegowskich

·        wykrywanie urządzeń nagrywających, kamer, dyktafonów, rejestratorów dźwięku

·        sprawdzanie domów, mieszkań, biur, pomieszczeń firmowych, samochodów

·        wykrywania programów szpiegowskich (sprawdzenie telefonów, komputerów, laptopów itp.)

·        wykrywanie urządzeń lokalizujących, sprawdzenie GPS w samochodzie


https://www.detektywdlabiznesu.pl/uslugi/8-wykrywanie-podsluchow

#wykrywaniepodsłuchów #wykrywaniepodsłuchówwarszawa #sprawdzeniesamochoduGPS #agencjadetektywistyczna #prywatnydetektyw #biurodetektywistyczne

wtorek, 9 lutego 2021

Wywiad gospodarczy u detektywa, Wywiadownia gospodarcza,

PRYWATNY DETEKTYW GOSPODARCZY 

Wiele podmiotów w gospodarce wolnorynkowej dąży do osiągnięcia tego samego celu lecz nie każda jednostka zachowuje się zgodnie z obowiązującym prawem czy dobrymi obyczajami.

Agencja detektywistyczna Business Safety Agency została powołana przez detektywów, którzy mają doświadczenie w zagadnieniu bezpieczeństwa gospodarczego.


WYWIAD GOSPODARCZY 

Business Safety Agency oferuje narzędzie pozyskiwania informacji jakim jest wywiad gospodarczy.

Podstawowy raport gospodarczy jest najszybszym i ekonomicznym sposobem na zbadanie autentyczności, wiarygodności i rzetelności naszego ewentualnego partnera czy kontrahenta biznesowego. W tym wariancie prywatny detektyw analizuje dane rejestrowe podmiotu gospodarczego, sprawdza jego zobowiązania oraz bada jego reputację -  tzw. biały wywiad. Jest to praktyczny i racjonalny sposób na  zmniejszenie ryzyka prowadzenia biznesu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości dostają Państwo w raporcie komunikat ostrzegawczy.

Oprócz usługi wykonania wywiadu gospodarczego oferujemy szereg działań mających na celu zwalczanie zagrożeń.


https://www.detektywdlabiznesu.pl/