sobota, 7 marca 2015

Nieuczciwy detektyw

Praca agencji detektywistycznej dotyczy ważnych informacji na temat biznesu, pracownika czy partnera biznesowego. Dane zebrane przez prywatnego detektywa są cenną wiedzą, dlatego bardzo ważne jest aby Klient zabezpieczył się przed powierzeniem swoich spraw nieuczciwemu detektywowi. Poniżej przedstawiamy kilka zasad jakimi należy się kierować przy wyborze agencji detektywistycznej.

Zazwyczaj pierwszym źródłem przez które poszukujemy usług detektywistycznych jest Internet. Należy zwrócić uwagę, czy na stronie internetowej detektywa jest podany adres siedziby biura, pełne dane firmowe oraz numer telefonu stacjonarnego. Detektyw, który nie podaje pełnych danych teleadresowych jest mało wiarygodny.

Kolejnym etapem przy wyborze detektywa jest rozmowa telefoniczna z przyszłym usługodawcą. W trakcie takiej rozmowy Klient określa swój problem, a detektyw powinien wstępnie wycenić wartość swojej usługi i określić zakres pracy jaką wykona.

Podczas spotkania bezpośredniego można poprosić detektywa o okazanie dokumentów uprawniających go do wykonywania zawodu. Ustawa o usługach detektywistycznych określa, że czynności detektywistyczne może prowadzić osoba posiadająca licencję detektywa oraz wpis do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oba te dokumenty jednocześnie musi posiadać detektyw, aby w pełni legalnie prowadzić swoją działalność. Ustawa narzuca również posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności detektywistycznej.

Jeśli legalność działania detektywa nie wzbudza naszych podejrzeń i decydujemy się na współpracę, detektyw powinien podpisać z Klientem umowę pisemną. Ponadto, agencja detektywistyczna powinna wystawić fakturę VAT na zaliczkę i ustalone wynagrodzenie. 

Po zakończeniu pracy detektyw przekazuje Klientowi efekty swojej pracy w formie pisemnego raportu. Przekazanie raportu przez detektywa jest jego ustawowym obowiązkiem. Taki raport może stanowić materiał dowodowy w sądzie lub przez organami ścigania. A ponadto tylko posiadający licencję detektyw może być przesłuchiwany w charakterze świadka.