czwartek, 21 października 2021

Prywatny detektyw Warszawa, Usługi detektywistyczne, Biuro detektywistyczne, Wykrywanie podsłuchów, Wywiad gospodarczy, sprawdzenie firmy, sprawdzenie nieruchomości,

Jak sprawdzić firmę? Jak sprawdzić czy osoba prowadzi działalność? Jak sprawdzić czy ktoś występuje w spółce?

  • sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych i adresowych
  • zweryfikowanie danych podmiotu gospodarczego (nazwa, siedziba, REGON, NIP, siedziba, oddziały, właściciel, wspólnicy, członkowie zarządu, rada nadzorcza, protokolanci, pełnomocnicy)
  • analiza wiarygodności firmy, ocena wiarygodności partnerów biznesowych, weryfikacja kontrahenta, ocena ryzyka współpracy
  • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa
  • sprawdzenie osoby fizycznej w rejestrach CEIDG oraz KRS (prowadzenie działalności gospodarczej, występowanie w spółkach cywilnych, pełnione funkcje i zajmowane stanowiska w Krajowym Rejestrze Sądowym)
środa, 6 października 2021

Prywatny detektyw Warszawa, Ustalenie majątku, Czy detektyw znajdzie majątek, Ustalenie nieruchomości u detektywa, Ustalenie miejsca zamieszkania, Prywatny detektyw forum

 

Ustalenie majątku

 

ustalenie majątku, poszukiwanie majątku

badanie stanu majątkowego, ocena sytuacji ekonomicznej

sprawdzenie nieruchomości: domy, mieszkania, lokale

sprawdzenie nieruchomości zbytych w ciągu ostatnich 5 lat

sprawdzenie ruchomości: pojazdy, maszyny

zbadanie zadłużenia: rejestry zadłużeń finansowych, rejestry urzędowe, giełdy wierzytelności, rejestry komercyjne,   rejestry upadłościowe

windykacja należności

ustalenie miejsca pracy, źródła utrzymania lub zarobkowania

ustalenie czy dana osoba prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą

ustalenie czy dana osoba występuje lub występowała w spółkach prawa handlowego

sprawdzenie danych osobowych

sprawdzenie danych rejestrowych firmy

ustalenie powiązań biznesowych

wywiad gospodarczy

ustalenie miejsca zamieszkania lub zameldowania

ustalenie miejsca przebywania

ustalenie miejsca pracy

ustalenie adresu korespondencyjnego

weryfikacja kontrahenta

wywiad środowiskowy

obserwacja osób, obserwacja miejsc

#prywatnydetektywwarszawa #ustaleniemajątku #windykacja #obserwacjadetektywa #sprawdzenienieruchomości #ustaleniemiejscazamieszkania #poszukiwaniedłużnikahttps://detektywdlabiznesu.pl/oferta/ustalenie-majatku/

Business Safety Agency Sp z o o